Gaan na www.numberthumper.com en skep vir jou 'n GRATIS profiel om te kan speel. Kyk ook gerus na die video om te sien hoe die speletjie werk.

As jy jou skool wil inskryf, stuur vir ons 'n ePos na info@internetlearning.co.za
Go to www.numberthumper.com and create a FREE profile to eb able to play.
Also check out the video to see how the game works.

If you want to enroll your school, sen an email to info@internetlearning.co.za
Kyk die video van die speletjie op

Watch the video of the game on